XXVIII PODKARPACKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

- kolejność prezentacji

 

 

l.p.

Imię i nazwisko

Szkoła/instytucja

Kategoria

1.

Monika Wojtanowicz

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

recytacja

2.

Karolina Król

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

recytacja

3.

Marta Piędel

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

recytacja

4.

Wiktoria Kida

Zespół Szkół

Liceum Ogólnokształcące

im. Św. Stanisława kostki w Kamieniu

recytacja

5.

Klaudia Madej

Zespół Szkół

Liceum Ogólnokształcące

 im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu

recytacja

6.

Karolina Madej

Zespół Szkół

Liceum Ogólnokształcące

 im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu

recytacja

7.

Mateusz Leon Rychlak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

 im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli

recytacja

8.

Gabriela Hciuk

Klaudia Samołyk-pianino

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli

recytacja

9.

Sylwia Piotrowska

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

poezja śpiewana

10.

Maria Drelich

Centrum Kultury w Kamieniu /emerytka/

recytacja

11.

Anna Szewczyk

Centrum Kultury w Kamieniu /emerytka/

poezja śpiewana

12.

Anna Kolano

Zespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

poezja śpiewana

13.

Zespół ,,Kamienianki”

Krystyna Hanus

Eleonora Błądek

Krystyna Sitarz

Kazimiera Szewczyk

Maria Drelich

Centrum Kultury w Kamieniu

poezja śpiewana

14.

Jagoda Kazimierska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

15.

Gabriela Kulan

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

16.

Kamila Hudzik

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

17.

Weronika Biały

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

recytacja

18.

Klaudia Dziedzic

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

19.

Joanna Sikora

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

20.

Jolanta Zdeb

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

21.

Cezary Myszka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

22.

Elżbieta Flis

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

23.

Wiktoria Tama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

poezja śpiewana

24.

Barbara Guźda

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych

im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni

recytacja

25.

Zespół ZAP

Joanna Mazur-Okalowe

Agata Serafin

Dominika Czaja

Kamil Zdyrski

Jakub Haptaś

Kamil Posłuszny

Zespół Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej

poezja śpiewana

26.

Tomasz Rząd

Dom Seniora w Kamieniu

monodram

27.

Anna Ożóg

Izabela Bzikot

Zespół Szkół

Liceum Ogólnokształcące

im.Św. Stanisława kostki w Kamieniu

poezja śpiewana