Wójt Gminy Kamień mgr Ryszard Bigiel pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień w kwocie 327 000,00 zł zgodnie z umową nr 09202/20/NCK z dnia 29.10.2020 r.

Pieniądze przyznano w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Całość prac przedstawionych do dofinansowania opiewała na kwotę 2 512 224,00 zł.

Zakres prac w ramach zadania obejmował m.in. roboty związane z wentylacją i klimatyzacją, wewnętrzne roboty wykończeniowe, oświetlenie, balustrady zewnętrzne.

20201103 124759

Sala wielofunkcyjna na dolnej kondygnacji Domu Kultury

 mkidn 01 cmyk

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu